İSTİHDAM PROGRAMLARI

  • Gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştıracak mesleki beceri artırıcı faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır. Bu faaliyetlerle 2.236 gence ulaşılmıştır. Toplam 350 genç istihdam edilmiştir.

    • Mesleki Eğitimler
    • Staj Programı
    • E-Koçluk