TOPLUMSAL DUYARLILIK PROGRAMLARI

 • Bu programların amacı gençlerin gönüllü çalışmalara katılan bilinçli yurttaş konumuna getirmektir. Böylelikle gençlerin kamu, yerel yönetimler, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaları ve ulusal kalkınmaya katkı verme bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu etkinliklerle 22.487 gence ulaşılmıştır.

  • Köy okulları düzenlemeleri
  • Rehberlik-danışmanlık hizmetleri
  • Panel, seminer ve konferanslar
  • İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler eğitimi
  • Okullarda cinsel sağlık ve çevre eğitimleri
  • Kitap, giyim, kırtasiye, ilaç vb. kampanyalar
  • Ağaçlandırma çalışmaları