İl Asistanı

  • Proje kapsamında oluşturulan Gençlik ve Kültür Evleri’nde en az üniversite mezunu bir genç sorumlu olmaktadır. İl asistanı olarak adlandırılan bu gençler çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlamakta, gençlerin aktifleştirilmesine öncülük ederek kurumlarla işbirliklerini geliştirmektedir.