Projenin Aşamaları I. Aşama

  • 1. Aşama: GAP BKİ, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği

    Habitat İçin Gençlik Derneği’nin uygulayıcı, GAP BKİ’nin ise yürütücü olduğu proje Mayıs 2001-Ağustos 2006 tarihleri arasında İsviçre Hükümeti’nin fon desteği ve valiliklerin işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Bu dönemde tam donanımlı Gençlik ve Kültür Evleri kurulmuş ve hedefler çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.