Projenin Aşamaları III. Aşama

  • 3. Aşama: GAP BKİ

    Proje Ocak 2009 tarihinden bu yana proje valiliklerin desteği ile GAP BKİ tarafından yürütülmektedir.