Elde Edilen Kazanımlar

 • Bu proje gençler tarafından yürütülmekte, gençler projenin hem planlama hem de uygulama aşamasında yer almaktadır. Bu durum gençlerin kendilerine olan özgüven duygusunu artırmış ve inisiyatif almaya başlamışlardır. Ayrıca, gençliğin toplumun geri kalan kesimleri ile iletişimini güçlendirmiştir. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar için projeler geliştirilip uygulanmıştır.

  Proje uygulanma döneminde aşağıdaki somut başarılar elde edilmiştir:
  • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde (Johannesburg, 2002) Türkiye’den katılan en iyi 23 uygulamadan biri olarak sunulmuştur,
  • Küresel Gençlik Forumu (UNEP), en başarılı altı projeden biri (Danimarka, 2002) olmuştur.
  • Dünya Su Formu’nda (Kyoto, 2003) dünyanın en iyi 150 projesinden biri seçilmiştir.
  • Mardin Gençlik ve Kültür Evine, Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM) tarafından “Milenyum Gençlik Ödülü” verilmiştir.
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk gençlik çalışması olarak başlamıştır. Bu projeden sonra Bölge’de onlarca gençlik kuruluşu kurulmuş ve yüzlerce gençlik çalışması yapılmıştır.
  • Gençlik ve Kültür Evleri hak temelli çalışmaları daha etkinleştirmek, farklı platformlarda temsil kimliği edinmek için dernekleşerek kurumsallaşmışlardır. Projenin uygulandığı 9 ilde dernekler kurulmuştur.