Yürütme Kurulu

  • Gençlerin katılımcı mekanizmalarda yer almasını sağlamak ve kendi kendilerini yönetme kapasitelerini geliştirmek amacıyla, 5 ya da 7 kişiden oluşan, gençlik evlerine üye gençlerin seçimi ile görev başına gelerek oluşturulmuş kuruldur.